Intela Online status og nyheter

Nye funksjoner i Intela Elektro


Rapporteringen er nå forbedret ved at vedlikeholdsplanen kan skrives ut med bilder!

Vedlikeholdsplanen kan skrives ut som før, uten bilder «standard utskrift», men hvis man ønsker å skrive ut med bilder har man 3 valg:

-          Alle avvik

-          Åpne avvik

-          Avvik i prioritert rekkefølge

 

Det første av disse er som standard, alle avvik men med bilder

Det andre skriver ut kun åpne avvik

Det tredje skriver ut i prioritert rekkefølge, det vil si 3, 2, 1, 0.

 

 

I tillegg er det gjort noen mindre endringer:

 

Utskrift knapp Vedlikehold

Det er også satt inn en utskriftsknapp i vedlikehold – så når du jobber med avvikene kommer du direkte til utskrifter.

 

Bla mellom sider i vedlikeholdsplanen

Øverst i utklippet over er det satt inn en funksjon for å bla mellom sidene. Skal rapporten lagres som PDF må du som før bruke «diskett»-knappen.

 

Måleresultat

Når du legger inn måleresultat (i «Resultat» og «Enhet» feltene i Kontrollskjema) vil disse nå listes opp i slutten av vedlikeholdsplanen.