Intela Online - Webbasert internkontroll

Benytt feltene øverst til høyre for å logge inn på Intela Online.

Intela Online...
-   er et webbasert dataverktøy for bruk ved ettersyn, kontroll og vedlikehold.
-
oppfyller alle krav i Internkontrollforskriften.
-   åpner for tilgang for alle involverte.

Intela Online består av fagmodulene Elektro og Brann/Sikkerhet.

Mer info finnes under Om Intela Online.Neste side: Om Intela Online