Kontaktinformasjon

Henvendelser og spørsmål om Intela Online kan rettes til:

MIFO AS -  Telefon 71 25 95 60

eller direkte til

Jostein Kvalshaug - Telefon 71 25 95 69 - Mobil 928 81 337

Joakim Meringdal - Mobil 928 81 332


Forrige side: App for Ipad