Om Intela Online

Intela Online er et webbasert dataverktøy for bruk ved ettersyn, kontroll og vedlikehold.
Intela Online oppfyller alle krav IK-forskriften stiller til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Intela Onlines fagmoduler innholder rutiner for ulike typer utstyr, anlegg og installasjoner:

  • Elektro: Elektriske anlegg.
  • Brann/Sikkerhet: Brannalarm, nødlys, innbruddsalarm, adgangskontroll og brannverntiltak.


Fordeler med Intela Online:

  • Lav brukerterskel - enkelt og raskt å bruke.
  • Brukerstøtte fra kompetent personell som kan programmet "til fingertuppene".
  • Intet behov for installasjon - har du tilgang til internett, har du også tilgang til Intela Online.
  • Fokus på data- og brukersikkerhet; svært gode backuprutiner - pålogging med unikt brukernavn og passord.
  • Åpner for tilgang for alle som er involvert i HMS-arbeidet; ansvarlige, driftspersonell, sakkyndige, eier/bruker etc.
  • Varsling om forestående kontrollrunder - med påminnelse dersom kontrollen ikke foretas til planlagt tid.
  • Varsling om avvik som ikke er lukket innenfor frist - med påminnelse regelmessig påminnelse inntil avviket lukkes.